Maistru Mecanic Auto | Cod COR: 3115.0.9

Inscriere si desfasurare:

Durata cursului: 14 saptamani - 180 ore teorie, 360 ore practica
Specificul cursului: perfectionare
Autorizat: CNFPA (Consiliul National de Formare Profesionala a Adultilor). Recunoscut de Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului, de Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse. Absolventii cursului de calificare vor beneficia de toate drepturile legale privind incadrarea in munca, inscrisuri in cartea de munca si salarizare conform nivelului de calificare.
Conditii de inscriere: Conform prevederilor C.N.F.P.A. si M.E.C. pentru a fi admisi la cursuri de perfectionare solicitantii trebuie sa faca dovada ca au absolvit invatamantul liceal cu sau fara bacalaureat si calificare in domeniu sau domeniu inrudit (domenii mecanic, electric, automatizari, electronic, etc.).
Acte necesare inscrierii:

 • Copie BI/CI x 1 exemplar
 • Copie Certificat de nastere x 1 exemplar
 • Copie Diploma de studii: studii medii x 1 exemplar
 • Document medical (adeverinta / certificat) cu specificatia: "Apt munca Maistru Mecanic Auto " original

Domeniul de activitate:

"Maistru mecanic auto" isi desfasoara activitatea in ateliere de reparatii auto, la firme producatoare sau importatoare de automobile, sau in statii care efectueaza inspectii tehnice periodice. Conform ordinului nr. 2133 din 08.12.2005 pentru aprobarea Reglementarilor privind certificarea incadrarii vehiculelor rutiere inmatriculate in normele tehnice privind siguranta circulatiei rutiere, protectia mediului si in categoria de folosinta conform destinatiei, prin inspectia tehnica periodica - RNTR 1, absolventii pot obtine atestatul de inspector I.T.P.
"Maistru mecanic auto" organizeaza, coordoneaza, monitorizeaza si evalueaza activitati de verificare, intretinere, exploatare si reparare a autovehiculelor, astfel incat acestea sa-si mentina parametrii constructivi si functionali si sa se incadreze in normele tehnice.

Programa de pregatire:

Continutul cursului:

Competente profesionale generale:

 • Organizarea atelierului si a locurilor de munca
 • Coordonarea activitatii de intretinere a utilajelor/echipamentelor de lucru
 • Aplicarea normelor de protectie a mediului
 • Gestionarea relatiilor cu clientii
 • Urmarirea aplicarii procedurilor de calitate

Competente profesionale specializate:

 • Analizarea constructiei, functionarii si a starii tehnice a autovehiculelor
 • Organizarea activitatilor de intretinere a autovehiculelor
 • Realizarea managementului activitatilor de reparare a autovehiculelor
 • Inspectarea tehnica a autovehiculelor